درباره هم اندیشی

 

 

با عنایت به جایگاه رفیع و بلند استادان در دانشگاه‌ها و لزوم بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان در جهت گره‌گشایی از مسایل فکری - فرهنگی جامعه از یک سو و رسالت‌های دینی، علمی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از سوی دیگر، مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی به منظور تحقق اهداف ذیل تأسیس گردید:

  • - بستر سازی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استادان در حل معضلات و مشکلات فکری فرهنگی جامعه
  • - ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور
  • - توجه ویژه به جایگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت کارشناسانه آنان برای ایفای نقش بهتر و بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها برای مدیریت کلان کشور
  • - اهتمام جدی به نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و راه‌اندازی و حمایت از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی
  • - تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه‌های نظری و روش‌های کارکردی نظام
  • - برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت ارتقای معرفت دینی و باورهای اسلامی استادان