آرشیو اخبار

اطلاعیه جدید کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶

زمان نهایی کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶

کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶ ویژه اعضای هیئت علمی از یازدهم لغایت بیست و دوم شهریور در واحد تهران مرکزی برگزار خواهد شد. برنامه کارگاهها روز چهارشنبه یکم شهریور روی سایت قرار خواهد گرفت در صورت عدم تداخل کلاسها لطفا به تعداد کلاسهای مجاز وجوه خود را به حساب دانشگاه واریز فرمایید.

ادامه مطلب