ایمیل های این سایت هر روز کنترل می شود

۱۰ تیر ۱۳۹۴ | ۲۱:۳۹ کد : ۱۰۴۳۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۰۶
ایمیل های مرکز هم اندیشی استادان هر روز کنترل می شود لذا در صورت وجود هرگونه سوال ایمیل ارسال فرمایید و پاسخ خود را حداکثر تا 48 ساعت دریافت نمایید
ایمیل های این سایت هر روز کنترل می شود

ایمیل های مرکز هم اندیشی استادان هر روز کنترل می شود

لذا در صورت وجود هرگونه سوال ایمیل ارسال فرمایید و پاسخ خود را

حداکثر تا 48 ساعت  دریافت نمایید


نظر شما :