• ۱۴:۵۵ - جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶

کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶

کارگاههای دانش افزایی تابستان ۱۳۹۶ ویژه اعضای هیئت علمی از نیمه دوم مرداد ۱۳۹۶ در واحد تهران مرکزی برگزار خواهد شد.
برگزاری دوره دانش افزایی در واحد تهران مرکزی

برگزاری دوره دانش افزایی در واحد تهران مرکزی

پنجاه وهفتمین دوره دانش افزایی با هدف ارتقا و افزایش سطح علمی استادان و اعضای هیات علمی به مدت 4 روز در واحد تهران مرکزی برگزار شد.