اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

اطلاعیه جدید فوری

کارگاه های دانش افزایی (ضیافت اندیشه استادان) در واحد تهران مرکزی برگزار می گردد.

برگزاری دوره دانش افزایی در واحد تهران مرکزی

پنجاه وهفتمین دوره دانش افزایی با هدف ارتقا و افزایش سطح علمی استادان و اعضای هیات علمی به مدت 4 روز در واحد تهران مرکزی برگزار شد.